PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Dina Abizanda i Cristina Santamaria
Animacions: Tresa Calbó