edu365 Primària llengua catalana

Centenars i milers

1 2


Fixa't com s'escriuen les centenes.

avalua't practica imprimeix
edu365.cat - PrimÓria - llengua catalana
Realització d'interactius: REVERSIBLE
Grup de treball: DomŔnec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.