PrimÓria - Llengua catalana
Guió de les activitats: Montserrat Oliva i M. Carme Bernadó
Animacions: Tresa Calbó