PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: MercŔ AbeyÓ i Montserrat Gabarrˇ
Animacions: Tresa Calbó