PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Rosa Mateu Prunera - Imma Rubió Balagué
Animacions: Tresa Calbó