Primāria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Imma Rubio i Rosa Mateu
Animacions: Tresa Calbó