PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Ricard Bonmatí
Animacions: Tresa Calbó