PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats:
Dolors Berenguer, M. dels Àngels Sellés i Mercè Sendròs
Animacions: Tresa Calbó
Maig 2011