PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Núria Rofes i Isabel Escobar
Animacions: Tresa Calbó