PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Sílvia Parals
Animacions: Tresa Calbó
Imatges cedides per (c) Atlantyca, S.p.A.