PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Nathalie Pons
Animacions: Tresa Calbó
Il·lustracions del llibre: Pere Ginard