Primària - Llengua catalana

Guió de les activitats: Sandra Pallarès Llaó
Animacions: Tresa Calbó