Guions i elaboració de les unitats

Elisabeth Badia
Carme Camprubí
Gemma Vicente

Maquetació

Laia Escoté
Mònica Grau

Coordinació

Anna Pujol