edu365.cat
Nat
edu365.cat
La g, la j i la x
g/gu/gü

g/j

x, ix, tx, ig

Inici
peu Salvaguarda legal Crèdits Orientacions