edu365 Primària llengua catalana

Jo sóc el Pelut. I tu?

1 2

Observa les paraules de color vermell, són pronoms personals en singular.
avalua't practica imprimeix
edu365.cat - PrimÓria - llengua catalana
Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives
Realització d'interactius: REVERSIBLE