edu365 Primària llengua catalana

Ens agrada molt viatjar!


Les paraules de color vermell són pronoms personals febles de primera i
segona persona del plural. Fixeu-vos com s'escriuen.
avalua't practica eines imprimeix
edu365.cat - PrimÓria - llengua catalana
Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives
Realització d'interactius: REVERSIBLE