PrimÓria - Llengua catalana PrimÓria - Llengua catalana edu365.cat PrimÓria
Totes les miniunitats didàctiques
  Lèxic Sons i grafies Gramàtica Tipus de text
  Escrivim números
Els números de l'1 al 19. Escoltar. Escriure (c. inicial)
Bessones
Associació so i escriptura dels dígrafs: rr, ss i ll. Escoltar. Llegir (c. inicial)
Augmentatius
Reconeixement de la terminació. Escoltar. Llegir (c. inicial)
Endevinalles
Practica paraules escrites en g o j. Escoltar. Escriure (c. inicial)
El pare del meu cosí...
La família. Llegir. Escriure (c. inicial)
Torró s'escriu amb o
Distinció dels sons de la o i la seva grafia. Escoltar. Llegir (c. mitjà)
Diminutius
Reconeixement de la terminació. Escoltar. Llegir (c. inicial)
Tastaolletes
Text instructiu: receptes de cuina. Llegir (c. mitjà)
L'Akira se'n va al mercat
Els aliments. Escoltar. Llegir (c. inicial)
Viatge en globus
La v i la b en noms propis de ciutats catalanes. Llegir. Escriure (c. mitjà)
En Jordi o el Jordi?
L'article davant de noms comuns i propis. Escoltar. Llegir (c. mitjà)
Una postal
Les parts d'una postal. Llegir (c. mitjà)
A les vuit del matí em llevo
Les accions quotidianes. Llegir (c. inicial)
Hem? Em? Sona igual! Distinció fonètica i gràfica de em i hem. Escoltar. Llegir (c. mitjà) Jo sóc el Pelut. I tu?
Identificació dels pronoms personals. Escoltar. Escriure (c. mitjà)
 
Quina hora és?
Les hores en català. Escoltar. Llegir
(c. inicial)
Del vint al noranta-nou
Escriptura de desenes. Els guionets. Escoltar. Escriure (c. mitjà - c. superior)
T'agrada la piscina?
Els pronoms personals febles: em, et. Escoltar. Escriure (c. superior)
 
Més pelat que una rata
La comparació: més... que, com... en frases fetes. Llegir (c. mitjà)
Centenars i milers
L'escriptura de centenes i milers. Escoltar. Escriure
(c. mitjà - c. superior)
Ens agrada molt viatjar
Els pronoms personals febles: ens, us. Escoltar. Escriure (c. superior)
 
Molt, gaire o gens?
Ús d'aquests mots segons el sentit de la frase. Llegir (c. superior)
Un so, dues lletres
Reconeixement dels dígrafs. Escoltar. Llegir (c. mitjà)
   
Ho fem o ho fem fer?
Ús de fer i donar segons el sentit de la frase. Llegir. Escriure (c. superior)
La síl·laba més forta
Identificació de la síl·laba tònica. Escoltar. Llegir (c. mitjà)
   
  Comptem síl·labes
Separació sil·làbica. Escoltar. Llegir (c. mitjà)
   
  Ui! Dues vocals juntes
Separació sil·làbica i reconeixement de diftongs Escoltar. Escriure (c. mitjà - c. superior )