Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat
Inici fletxa Primària fletxa Matemàtiques fletxaActivitats curriculars

Activitats curriculars

MATEMĀTIQUES

Numeració i càlcul

Comptem i descomptem Cicle inicial
Jocs de lōgica,numeraciķ i cālcul

Problemes visuals Cicle inicial
Situacions prāctiques per fer cālculs rāpids

L'ābac Cicle inicial
Com es fa servir l'ābac?

Fem problemes al cicle inicial Cicle inicial
Problemes de suma, de resta i barrejats

Nombres parells i senars Cicle mitjā
Identificaciķ, escriptura i problemes

Jeroglífics matemātics Cicle mitjā Cicle superior
Problemes de raonament lōgic i cālcul mental

Calcula, calculadora Cicle mitjā Cicle superior
El seu funcionament. Conceptes. Operacions bāsiques

2004, és múltiple de 12? Quč vol dir ser múltiple? Cicle superior
Els múltiples d'un nombre

Els saltadors d'altura Cicle superior
Les fraccions i els decimals

El tant per cent Cicle superior
Els percentatges

Sumes i restes Cicle inicialCicle mitjāCicle superior
Sumes i restes al racķ clic

Geometria

Circumferència i cerle Cicle mitjāCicle superior
La circumferčncia i el cercle: cālculs i conceptes

Cossos geomètrics I Cicle mitjāCicle superior
Descripciķ del cossos geomčtrics i problemes per resoldre

Cossos geomètrics II Cicle mitjā
Els cossos geomčtrics en el nostre entorn

Polígons I Cicle mitjāCicle superior
Descripciķ dels quadrilāters

Polígons II Cicle mitjāCicle superior
Has jugat mai a les simetries?

Rectes i angles Cicle mitjāCicle superior
Descobreix les recres, semirectes, segments i angles que s'amaguen als mapes

Angles: mesura i operacions Cicle mitjāCicle superior
Mesures en diferents unitats. Comparaciķ de distāncies...

Localitzacions d'elements al pla Cicle mitjāCicle superior
Localitzaciķ de punts a un pla i coordenades

Representaciķ i moviments en el pla Cicle mitjāCicle superiorCicle superior
Distāncies, escales i coordenades

Mesura

Les hores Cicle inicial
Aprendre les hores en catalā en un rellotge analōgic i en un de digital

Mesures de longitud Cicle mitjā
Mesures en diferents unitats. Comparaciķ de distāncies...

Relacions i canvis

Ordenacions i sčries Cicle inicial
Sčries numčriques i ordenacions en fruites

Sčries Cicle mitjā
Sčries per ordenar diversos elements: fruites, cotxes, colors...

Estalvis i funcions afins Cicle superior
Treball amb una guardiola plena o buida

Jardins amb piscina Cicle superior
Cālcul de l'ārea i del volum

Espai i forma

Activitats de geometria Cicle mitjā
Practica la geometria amb GeoGebra

Els quadrats, els rombes i els seus amics Cicle inicial
Descripciķ dels quadrilāters

Activitats de nombres Cicle superior
Activitats de nombres amb GeoGebra

Simetria Cicle inicial
Has jugat mai a les simetries?

Concavitat i Convexitat Cicle inicial
Descripciķ de la propietat dels polígons

Eixos de simetria Cicle mitjā
La simetria i les figures geomčtriques