La Granja

Escriu en xifres el nombre d'ous de cada filera