La Granja

Activitat 1. Índex de pràctiques

Pràctica 0
Introducció. Fixa't en quin nombre representa el conjunt d'ous. Nombres 0-9.
Pràctica 0
Pràctica 1-1 / Pràctica 1-2. Arrossega cada nombre fins al ponedor que conté el mateix nombre d’ous. Nombres 0-9.
Pràctica 0
Pràctica 2. Arrossega fins a cada quadre el nombre d'ous que s'hi indica.
Pràctica 0
Pràctica 3. Escriu en xifres el nombre d'ous de cada filera.
Pràctica 0
Pràctica 4. Selecciona el nom de cada nombre indicat.
Pràctica 0
Pràctica 5-1: Escriu el nombre amb una xifra.
Pràctica 5-2:
Copia el nombre amb lletres.
Pràctica 0
Pràctica 6: Escriu el nombre amb lletres.
Pràctica 0
Pràctica 7-1: Escriu el nombre amb lletres.
Pràctica 7-2
:
Avançat.
Pràctica 0
Pràctica 8: Ordena de menor a major.
Pràctica 0
Pràctica 9. Completa les sèries.