Generalitat de Catalunya. Departament d'Educaciķ edu365.cat

Espai i forma

Circumferència i cercle I

Circumferència i cercle I Cicle mitjā
Les figures circulars del nostre entorn

Circumferència i cercle II

Circumferència i cercle II Cicle superior
Els elements bàsics de la circumferència i el cercle

Cossos geomètrics I

Cossos geomètrics I Cicle mitjā
Els cossos geomètrics al nostre entorn. Polí edres i cossos de revolució

Cossos geomètrics II

Cossos geomètrics II Cicle superior
Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans

Polígons

Polígons Cicle mitjā
Identificació de les figures planes al nostre entorn

Polígons I

Polígons I Cicle mitjā
La classificació dels polígons. El joc del Tangram

Polígons II

Polígons II Cicle superior
Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos

Triangles

Triangles Cicle superior
Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle rectangle

Rectes i angles

Rectes i angles Cicle mitjā
Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle

Angles: mesura i operacions

Angles: mesura i operacions Cicle superior
Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles

Localitzacions d'elements en el pla

Localitzacions d'elements en el pla Cicle mitjā
Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla

Representació i moviments en el pla

Representació i moviments en el pla Cicle superior
Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales