edu365 Primària matemàtiques

2004, és múltiple de 12? Què vol dir ser múltiple?

1 2

Com s'obtenen els múltiples d'un nombre?


Els múltiples d'un nombre s'obtenen multiplicant-lo per qualsevol altre nombre.

Com se sap si un nombre és múltiple d'un altre?


Per saber si un nombre és múltiple d'un altre s'han de dividir i veure si la divisió és exacta.
Per exemple, 2004 és múltiple de 167. També es pot dir que 2004 és divisible per 167.

Els continguts que has treballat es complementen amb la MUD de divisors: 167 és un divisor de 2004.

avalua'tpractica imprimeix
edu365.cat - PrimÓria - MatemÓtiques
Grup de treball: Jaume Bartrolí, Joan Jareño, Sílvia Margelí.