edu365 Primària matemàtiques

Els quadrats, els rombes i els seus amics.

Com es classifiquen els quadrilàters?

 


Els rectangles i els rombes

Totes les figures de la imatge són paral·lelograms i es poden classificar en rectangles i rombes.
Els rectangles són paral·lelograms que tenen els quatre angles rectes.
Els rombes són paral·lelograms que tenen els quatre costats iguals.
El quadrat

El quadrilàter de la imatge té dos costats paral·lels i els altre dos, també. A més, té els quatre angles rectes i els quatre costats iguals. Té totes les característiques dels trapezis, paral·lelograms, rombes i rectangles. És el quadrilàter més regular i se li dóna el nom de quadrat.
La classificació dels quadrilàters

Als quadrilàters se'ls dóna el nom de l'última característica que se'ls pot atribuir, ja que cada característica inclou les anteriors. Així es pot parlar de quadrilàters, trapezis, paral·lelograms, rectangles, rombes i quadrats.

 

avalua't practica imprimeix
edu365.cat - PrimÓria - MatemÓtiques
Grup de treball: Jaume Bartrolí, Joan Jareño, Sílvia Margelí