música a Catalunya
Ígor Stravinski
Ígor Stravinski. Música a Catalunya Ígor Stravinski. Música a Catalunya Ígor Stravinski. Música a Catalunya Ígor Stravinski. Música a Catalunya
Ígor Stravinski. Música a Catalunya
  ... música per a cobla. Stravinski va comentar amb Pau Casals la força i la naturalitat d'aquelles composicions i, completament rendit a la nostra música, va pronunciar una de les frases més famoses de la història de la música catalana: La tenora és l'instrument que més s'assembla a la veu humana.

La passió per la música catalana no s'acaba aquí: Stravinski, encantat per la sonoritat de la cobla, va decidir d'escriure una sardana. El mateix dia que tornava cap a París, va entregar l'obra a la Cobla Barcelona i els va demanar que l'assagessin i que li diguessin què els semblava la seva sardana. Aquesta cobla la va assajar però hi van trobar alguns errors en la instrumentació. Com que en aquella època no hi havia fotocopiadores, van decidir posar els papers originals en un sobre i enviar-los per correu cap a París. El fet és que mai més no se'n va saber res, d'aquesta sardana. No sabem si el sobre va arribar a París, si es va perdre pel camí o si Stravinski mai no va trobar el moment per acabar la seva sardana. Creieu que la podrem ballar algun dia?

Stravinski va viatjar molt al llarg de la seva vida i sempre es va mostrar molt interessat per la música que es feia als diferents països que visitava. L'any 1916 va viatjar fins a Madrid per dirigir la interpretació dels seus ballets L'ocell de foc i Petroushka. En els dies que s'hi va estar va poder passejar pels parcs i les places de Madrid i va quedar meravellat pel so d'aquells orguenets mecànics típics de la capital espanyola, per les pianoles i pels giradiscs...
 
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
Ígor Stravinski. Música a Catalunya
Ígor Stravinski. Música a Catalunya Ígor Stravinski. Música a Catalunya Ígor Stravinski. Música a Catalunya
edu365.cat Ígor Stravinski