edu365.cat Primària Coneixement del medi natural

L'aparell digestiu

L'aparell digestiu transforma tot el que menges i beus en nutrients que el teu cos aprofita i residus que expulsa. Coneixes l'aparell digestiu? Saps com funciona?

avalua't practica imprimeix
Guiķ: M. Āngels Hernández - Realització d'interactius: Moluanda