edu365.cat primària Coneixement del medi natural

La digestió dels aliments

1: Menjar per viure 2: Aliments i nutrients 3: Un tub molt llarg 4: Comença l'atac: esmicolar i empassar 5: Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac 6: Es completa l'atac químic: el duodè 7: Absorció de nutrients: dels aliments a la sang 8: Absorció d'aigua i evacuació de residus

Menjar per viure

El cos necessita energia per funcionar i matèria per créixer i reparar desperfectes.
L'aparell digestiu transforma els aliments en diverses substàncies: els nutrients que s'utilitzen per construir el propi cos i mantenir-lo actiu i els residus, que el cos no pot utilitzar perquè no són digeribles.
Els aliments que contenen més nutrients són els més nutritius.

Menjar per viure

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández - Interactius: Moluanda