edu365.cat primària Coneixement del medi natural

La digestió dels aliments

1: Menjar per viure 2: Aliments i nutrients 3: Un tub molt llarg 4: Comença l'atac: esmicolar i empassar 5: Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac 6: Es completa l'atac químic: el duodè 7: Absorció de nutrients: dels aliments a la sang 8: Absorció d'aigua i evacuació de residus

Aliments i nutrients

Entre els nutrients que proporcionen els aliments destaquen, per la seva importància, els grups següents: els glúcids, els lípids, les proteïnes, les vitamines i els minerals.
L'aigua no és ben bé un nutrient però el cos en necessita; sense aigua no es podria viure més de tres dies. Tampoc és un nutrient la fibra vegetal però serveix per netejar els intestins i arrossegar els residus

Aliments i nutrients

Més informació: Alimenta't i nodreix-te bé!

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández - Interactius: Moluanda