edu365.cat primària Coneixement del medi natural

La digestió dels aliments

1: Menjar per viure 2: Aliments i nutrients 3: Un tub molt llarg 4: Comença l'atac: esmicolar i empassar 5: Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac 6: Es completa l'atac químic: el duodè 7: Absorció de nutrients: dels aliments a la sang 8: Absorció d'aigua i evacuació de residus

Un tub molt llarg

L'aparell digestiu està format per un tub de més de set metres i un conjunt de glàndules que hi aboquen diferents sucs. Aquests sucs ajuden a transformar els aliments en nutrients que són absorbits per la sang i en residus no aprofitables que són evacuats. El conjunt de processos que hi tenen lloc s'anomena digestió. Perquè es completi la digestió dels aliments es necessiten dos o tres dies.

Un tub molt llarg

Més informació: Vigila el què i com menges!!

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández - Interactius: Moluanda