edu365.cat primària Coneixement del medi natural

La digestió dels aliments

1: Menjar per viure 2: Aliments i nutrients 3: Un tub molt llarg 4: Comença l'atac: esmicolar i empassar 5: Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac 6: Es completa l'atac químic: el duodè 7: Absorció de nutrients: dels aliments a la sang 8: Absorció d'aigua i evacuació de residus

Comença l'atac: esmicolar i empassar

A la boca s'inicia la digestió física o mecànica, que consisteix en fer l'aliment a trossos petits per introduir-lo en el tub digestiu. Les dents són de diferents formes per fer tasques diverses: els incisius i els ullals serveixen per esquinçar i tallar, els premolars i els molars serveixen per triturar. Les glàndules salivals segreguen la saliva i ajuden a mastegar bé. La llengua ajuda a empassar els aliments.

Comença l'atac: esmicolar i empassar

Més informació: Les dents ben netes

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández - Interactius: Moluanda