edu365.cat primària Coneixement del medi natural

La digestió dels aliments

1: Menjar per viure 2: Aliments i nutrients 3: Un tub molt llarg 4: Comença l'atac: esmicolar i empassar 5: Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac 6: Es completa l'atac químic: el duodè 7: Absorció de nutrients: dels aliments a la sang 8: Absorció d'aigua i evacuació de residus

Es completa l'atac químic: el duodè

En sortir de l'estómac l'aliment convertit en farinetes entra en el primer tram de l'intestí prim: el duodè. Allà, quan hi passa aliment, s'hi aboquen la bilis i el suc pancreàtic que desfan totalment les farinetes fins separar-ne les molècules dels nutrients i deixar-les pràcticament líquides. I així es completa la digestió química.


Es completa l'atac químic: el duodè

Més informació: Tingues cura del duodè

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández - Interactius: Moluanda