edu365.cat primària Coneixement del medi natural

La digestió dels aliments

1: Menjar per viure 2: Aliments i nutrients 3: Un tub molt llarg 4: Comença l'atac: esmicolar i empassar 5: Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac 6: Es completa l'atac químic: el duodè 7: Absorció de nutrients: dels aliments a la sang 8: Absorció d'aigua i evacuació de residus

Absorció de nutrients: dels aliments a la sang

La resta de l'intestí prim, uns sis metres, serveix per absorbir tots els nutrients i entrar-los a la sang des d'on es distribuiran a tot el cos per dur-hi energia i material de construcció. És per fer aquesta feina que l'intestí prim és tan llarg: després de sis metres de recorregut ja no hi resta cap nutrient. Per encabir-se a la cavitat abdominal, l'intestí prim es doblega moltes voltes.

Absorció de nutrients: dels aliments a la sang

Més informació: No et passis!

avalua't glossari pregunta imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández - Interactius: Moluanda