edu365.cat primària Coneixement del medi natural

La digestió dels aliments

1: Menjar per viure 2: Aliments i nutrients 3: Un tub molt llarg 4: Comença l'atac: esmicolar i empassar 5: Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac 6: Es completa l'atac químic: el duodè 7: Absorció de nutrients: dels aliments a la sang 8: Absorció d'aigua i evacuació de residus

Absorció d'aigua i evacuació de residus

Un cop absorbits els nutrients es recupera tota l'aigua i totes les sals minerals possibles. Això passa al primer tram de l'intestí gros. Finalment, quan ja no queda res més aprofitable, l'últim tram de l'intestí gros s'encarrega de preparar la femta. La consistència de la femta dependrà de la dieta i de l'estat de salut. La defecació posa punt i final a tot el procés.

Absorció de nutrients: dels aliments a la sang

Més informació: El final de la digestió

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández - Interactius: Moluanda