edu365.cat primària Coneixement del medi natural

Té problemes la Terra?

1: L'efecte hivernacle 2: La pluja àcida 3: Els residus

L'efecte hivernacle

En cremar carbó, gasolina, gas natural o en incendiar-se un bosc, es produeix un gas, el diòxid de carboni CO2. Aquest gas es mescla amb l'aire i forma una capa que deixa passar la radiació solar però no deixa sortir la radiació en forma de calor. En conseqüència, la Terra s'escalfa: és l'efecte hivernacle. Si la Terra s'escalfa massa, els gels polars es poden desfer i pot augmentar el nivell d'aigua dels mars i oceans.

L'efecte hivernacle

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: Cristina Rafecas, Joan Garín, Montserrat Sánchez - Realització d'interactius: Moluanda