edu365.cat primària Coneixement del medi natural

Regla? Menstruació?

1: Cicles menstruals i ovulació 2: Què és la menstruació? 3: Quan s'inicia la menstruació? 4: Freqüència i durada de la menstruació
5: Molèsties menstruals
6: Mites i tabús sobre la menstruació 7: Què s'ha d'utilitzar?

Quan s'inicia la menstruació?

L'edat d'aparició de la primera menstruació varia molt d'unes noies a altres. La majoria tenen la seva primera regla entre els 10 i els 16 anys. Que una noia tingui la regla és un senyal de normalitat. Si la noia està sana, i no queda embarassada, seguirà tenint regularment les seves menstruacions fins als 45 o 55 anys.

Quan s'inicia la menstruació?

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández