AVALUACIÓ DE LA UNITAT

 

Completa els diferents exercicis que es proposen, imprimeix la pàgina i dóna-la al/la mestre/a.

Nom i cognoms: Curs: Data: / /
1. Escriu els noms de l'aparell reproductor femení al lloc corresponent:
ovari - úter - vagina - trompa de Fal·lopi - vulva
La és per on surt el fetus durant el part.
L' és la cavitat on es desenvolupa l'òvul fecundat.
A l' es produeixen els òvuls.
A la és on es fecunden els òvuls.
La són uns replecs de pell.

2. Escriu els noms de l'aparell reproductor masculí al lloc corresponent.
uretra - penis - testicle - vesícula seminal - conducte deferent - escrot
L' és el conducte per on s'expulsa l'esperma.
L' és una bossa cutània que conté els testicles.
El produeix els espermatozoides.
El és l'òrgan que durant la unió sexual s'introdueix a la vagina.
La glàndula que segrega el semen s'anomena .
El "tub" que comunica el testicle amb la uretra s'anomena .

3. Completa les frases amb una de les dues paraules:
òvuls - espermatozoides
Els són les cèl·lules sexuals femenines.
Els són les cèl·lules sexuals masculines.
Els són més grans que els .
Els ovaris produeixen els i els testicles els .
La cua és la part que els utilitzen per descalçar-se.

4. Defineix breument aquests tres conceptes:
Fecundació:
Gestació:
Part: