Pàgina principal
 

Activitats d'aprenentatge per a l'alumnat

 

Les activitats que dureu a terme en aquesta unitat didàctica us ajudaran a conèixer i a protegir el bosc mediterrani del foc. Al llarg del territori de Catalunya, trobareu moltes zones on hi ha bosc mediterrani i lògicament les espècies vegetals i animals són autòctones i específiques d’aquest tipus de bosc. El personatge que servirà de fil conductor és la geneta Sacarina; ella, doncs, us acompanyarà i us explicarà com és el seu hàbitat i com s’hi viu.

Els apartats que componen la unitat didàctica són:1r apartat: El clima

2n apartat: El bosc mediterrani: la vegetació

3r apartat: El bosc mediterrani: la fauna

4t apartat: La presència humana al bosc: bon i mal ús del bosc1r apartat:
El clima

 


Us convido a conèixer, primer de tot, el clima, ja que la temperatura i les precipitacions d’una determinada zona són el que determina la vegetació i les espècies animals que poden viure en aquest territori.

Ara fareu de meteoròlegs!

El clima d’una zona està determinat per la temperatura, per la quantitat de pluja recollida, per l’altitud de les seves muntanyes, per la seva proximitat al mar i per la intensitat dels vents.Objectius didàctics

. Familiaritzar-se amb les definicions dels elements climàtics que configuren el clima mediterrani.

. Identificar i classificar les diferents temperatures i precipitacions d’una determinada zona de Catalunya.

. Relacionar les temperatures i les precipitacions amb relació a les diferents estacions de l’any.Activitats d’aprenentatgeActivitat 1 (en grup)

Heu de buscar a Internet, en llibres o enciclopèdies el significat d’aquestes paraules:

-clima 

-clima mediterrani

-temperatura

-precipitacions

-tipus de ventsActivitat 2 (en grup)

 
 1. Feu una posada en comú de la informació trobada
 2. .
 3. Elaboreu un esquema-mural amb colors, fletxes, etc., per relacionar les diferents definicions i les seves interrelacions.
 4. Il·lustreu amb dibuixos la informació trobada. Podeu fer servir el programa de dibuix Paint.Activitat 3 (en grup)

Entreu i navegeu per la pàgina del temps del Servei Metereològic de Catalunya.

 
 1. Observeu les temperatures i les precipitacions, durant un mes, de la vostra ciutat.
 2. Elaboreu un gràfic de temperatures. Assenyaleu el dia més calorós i el dia més fred del mes.
 3. Elaboreu un gràfic de precipitacions. Assenyaleu el dia que s’ha recollit més quantitat de pluja.Activitat 4 (en grup)

 
 1. Mireu i llegiu amb atenció els gràfics de temperatura i de precipitacions, al llarg de l’any, de l’observatori Fabra de Barcelona.
 2. Repartiu els diferents mesos entre els diferents grups.
 3. Ompliu entre tots el següent quadre-resum.


  PRIMAVERA ESTIU TARDOR HIVERN
Temperatura

Mitjana

       
Precipitacions        
Característiques        Materials

-Rodríguez Picó, Alfred. Quin Temps Farà?. Edicions Proa, Club de Butxaca, 1987.

-Young, Helen. El temps, l’ull curiós. Editorial Cruïlla, Saber.Webs

http://www.gencat.net/servmet/
http://www.ccvoc.org/ccvoc/consell2.htm
 
 

Activitats d'avaluació

 

Activitat 1 (individual)

 1. Construeix un gràfic de temperatura, d’un any, a partir de les següents dades mitjanes de cada mes:gener 5º abril 12º juliol 25º octubre 19º
febrer 4º maig 14º agost 29º novembre 14º
març 9º juny 19º setembre 21º desembre 9º

Utilitza el pocessador del Word per fer-lo.

Impremeix-lo i uneix amb color els diferents valors.

 

Activitat 2 (Individual)
 
 1. Quin és el mes amb la temperatura més elevada?
 2. Quin és el mes amb la temperatura més baixa?
 3. Relaciona la temperatura del mes d’abril amb l’estació de l’any. Fes-ne un petit comentari
 

2n apartat: El bosc mediterrani: la vegetació

Imagineu-vos per un moment que heu pujat tots dalt d’un globus per veure el vostre entorn més proper des del cel. En el vostre viatge observeu la varietat de paisatges que hi ha a Catalunya. Els arbres, com les persones, no són tots iguals. Us trobeu en un bosc mediterrani i ja sabeu com el clima determina les diferents espècies que viuen en un determinat ecosistema.

La vegetació mediterrània ocupa dues parts de tot el territori català. Es troba, amb diversos matisos, a tota la franja costanera, a les planes i muntanyes prelitorals, a les planes interiors i a la depressió de l’Ebre.Objectius didàctics

. Distingir els arbres dels arbustos i de les plantes.

. Identificar les característiques generals dels arbres i dels arbustos.

. Observar i descriure les característiques dels diferents tipus d’arbes propis del bosc mediterani.Activitats d'aprenentatge

 

Activitat 1 (en grup)
 
 1. Busqueu en diferents pàgines web quines són les zones de Catalunya on hi ha bosc mediterrani.
 2. Dibuixeu en un mapa mut de Catalunya les zones de bosc mediterrani.
 3. Senyaleu-hi la vostra ciutat i comarca.Activitat 2 (en grup)

 
 1. Descobriu quines diferències hi ha entre un arbre, un arbust, una herba i una falguera.
 2. Elaboreu un diccionari visual amb les definicions i característiques que heu descobert.
 3. Busqueu en llibres i a Internet imatges d'alzina, alzina surera, roure, pi blanc, pi pinyer, garric, etc.
 4. Finalment feu un herbari digital amb el programa Word. Combineu dibuixos vostres fets amb el programa de dibuix Paint i les imatges que heu trobat a Internet o en CD-ROM.
 
 
Materials
 
Llibres

Boscos i arbres. Editorial Cruïlla. Biblioteca Interactiva.
 
CD-ROM

Conèixer els nostres arbres
. Barcelona Multimèdia.

 

Webs

http://pmpc.amb.es/CAT/pmpcc0.htm
http://pmpc.amb.es/CAT/loc/C74_INFO.htm
http://www.iiia.csic.es/Catalonia.html
 
 
 
Activitats d'avaluació
 
 
Activitat 1 (individual)
 
Senyala i identifica en el mapa de Catalunya tres serralades amb bosc mediterrani.
 
a)
b)
c)
 
 
Activitat 2 (individual)
 
Sabries dir quines zones amb bosc mediterrani hi ha a la teva comarca (o bé a prop)?

 

Activitat 3 (individual)
 
Elabora un llistat amb tres espècies de cada grup: arbres, arbustos i plantes herbàcies.
 

 

 
3r apartat: El bosc mediterrani: la fauna
 
Nosaltres, els animals, podem viure gràcies al bosc. El nostre eslògan és "Sense bosc, no hi ha vida".
Us convido a conéixer millor els meus amics. Fixeu-vos molt en les petjades, també mireu amb atenció les escorces dels arbres on hi poden haver restes d’algun mamífer. A les basses o als rierols també hi trobareu espècies animals que ens informen sobre la qualitat de vida del medi natural.
La presència i interrelació entre pinedes, alzinars amb roures, màquies i garrigues, prats i conreus, bosquets de ribera i petits ambients aquàtics, constitueixen la base que permet mantenir una fauna variada relativament abundant.

 

Objectius didàctics

. Observar les característiques dels animals a través d'il·lustracions.
. Descriure i classificar les característiques que diferencien els diferents grups d’animals.
 
 
Activitats d'aprenentatge
 
Activitat 1 (en grup)
 
Digitalitzeu imatges de petjades i restes d'animals.
 
 1. Deduïu i relacioneu cada petjada, restes, indicis, etc., amb l’animal corresponent.
 2. Investigueu les característiques pròpies de cada grup d’animals: com s’alimenten, com respiren, com es reprodueixen i quin és el seu hàbitat. Guardeu tota aquesta informació en un document del Word.
 3. Construïu un joc tipus Memory:
. Heu der fer uns cartronets de 10 x 10 centímetres amb el dibuix o la imatge de l’animal. La imatge ha de ser molt clara, anirà acompanyada del nom de l’animal i al grup al qual pertany.
. Al darrere de cada cartronet cal que hi hagi una petita explicació de l’animal (resum de la informació recollida anteriorment).
 
 
Aquests són alguns dels meus amics i companys al bosc mediterrani:
 
 
Famíla del mamífers:

esquirol, conill, ratolí de camp, senglar, guineu, gat mesquer, fagina
 
Família d'ocells:

tallareta cuallarga, becada, rossinyol, tudó, mallerenga, gamarús, xoriguer
 
Família de rèptils:

serp, llangardaix, sargantana, serp de vidre
 
Família d'amfibis:

reineta, granota verda, gripau comú, gripauet, salamandra
 
Família de peixos:

barb de cua-roja, l'anguila, carpa, carpins de colors, gambúsies
 


Materials

Guia Parc de Collserola. Patronat del Parc de Collserola. Barcelona.
 


Webs

http://pmpc.amb.es/CAT/descrip/pmpcc1.htm
http://www.ddgi.es/espais/gaig.htm
 
 
Activitats d'avaluació
 
Activitat 1 (individual)
 
Busca imatges de les plantes i dels arbres següents i descriu i explica els aspectes principals del que has après sobre el bosc mediterrani: vegetació i fauna. També intenteu trobar relacions entre algun animal i alguna espècie vegetal.
 

alzina surera

 

 

roure
 

 

gamarús
 

 

imatge del pi
 

 

farigola
 

 

granota verda
 

 

porc senglar
 

 

esquirol
 

 

geneta
 

 

 

 

4t apartat: La presència humana al bosc: bon i mal ús del bosc
 
 
Novament us faig una altra proposta! Aquesta vegada us convido a fer una excursió a un bosc mediterrani. Ara ja sabeu orientar-vos i situar-vos en el mapa de Catalunya! Fareu una sortida a un bosc mediterrani pròxim al vostre entorn i haureu de capturar imatges amb la càmera digital de les espècies que trobeu.
 
Objectius didàctics

.Observar directament les espècies animals i vegetals pròpies del bosc mediterrani.
. Recollir imatges i sons del medi natural per fer-ne un muntatge audiovisual.
. Utilitzar els recursos tecnològics per desenvolupar el treball.
. Reflexionar sobre la influència de l’activitat humana en el medi.

 

Activitats d'aprenentatge
 
Activitat 1 (en grup)
 
 
 1. Busqueu un espai natural on pugueu observar i veure de forma real les espècies pròpies del bosc mediterrani per fer una sortida d'un dia.
 2. Elaboreu una foto-reportatge sonor de les diferents espècies que hi ha al bosc mediterrani i graveu en directe els sons del bosc.
 3. Durant la sortida al bosc meditarrani feu fotos amb la càmera digital per inserir-les després en el vostre recull de plantes.
 4. Feu una presentació amb el PowerPoint del treball realitzat.
   
Activitat 2 (en grup)

Després de la sortida al bosc mediterrani i d’haver elaborat la presentació amb el PowerPoint, convideu els vostres companys de tercer de primària (cicle mitjà) a veure-la.
 
Activitat 3 (en grup)

Amb aquesta activitat us proposem reflexionar sobre l’ús que es fa del bosc. Per equips acabeu d’omplir el quadre.
Feu una auca (dibuix-text) del bon ús i mal ús del bosc.
 
BON ÚS DEL BOSC
MAL ÚS DEL BOSC
Recollir les deixalles que es fan durant un dia d’excursió pel bosc.
Agafar espècies protegides.
Respectar la flora i la fauna que es trobi pel camí.
Abocar deixalles.
No fer foc al bosc, especialment durant l’època de risc d’incendi (del 15/03 al 15/10).
 

 

Fer activitats lúdiques i esportives: caminar, passejar, anar amb bicicleta, etc.
 

 

Si es fa alguna activitat lúdica (bici o muntar a cavall), respectar les persones que van a peu.
 

 

No llençar cigarrets a terra ni per la finestra del cotxe.
 

 

 
Materials

Webs

http://pmpc.amb.es/CAT/descrip/pmpcc1.htm

 

 
Activitats d'avaluació

Activitat 1 (en grup)

-Prepareu el debat "Per la conservació dels ecosistemes naturals". Heu de crear dos equips i les vostres argumentacions s’han de basar en:

. L'ús indiscriminat del bosc: els espais verds i la població.

. La protecció del bosc i la convivència harmònica amb l’entorn.

. La muntanya, espai per a les deixalles domèstiques: rajoles de bany, neveres, rodes de cotxe, etc.

. Els boscos i parcs, "petites illes verdes" per a pobles i ciutats de les àrees metropolitanes.

 

-Elaboreu conjuntament un decàleg dels compromisos que com a ciutadans haurien d’assumir els vostres companys de l’escola des de 1r fins a 6è de primària.

Heu de penjar a la cartellera de l’escola les conclusions i compromisos que han sorgit del debat.Activitat 2 (Individual)

Tria un dels compromisos que vols assumir individualment per col·laborar en la millora del bosc i sobretot a protegir-lo del foc.

 
 1. Escriu el compromís.
 2. Fes un dibuix.
 3. Argumenta davant la resta de la classe la importància que té.Activitat 3 (individual)

Des de la Generalitat de Catalunya i a través dels mitjans de comunicació (televisió, premsa, ràdio), cada estiu es fan campanyes publicitàries per sensibilitzar la població sobre la importància de no fer foc a qualsevol punt del territori.

Inseriu el mapa de Catalunya amb les icones: bombers, helicòpters, foc, avions, etc. Cal escanejar la fotografia de la publicitat.

 
 1. Què en penses de l'eslògan "Aquest estiu junts guanyem la batalla al foc"?
 2. Pensa tres situacions de risc que puguin provocar un foc i tres solucions per evitar-lo.Activitat 4 (individual)

Inseriu dues imatges d'incedis: autopista A-7 i carretera de Vallvidrera.

Observa amb atenció aquestes imatges:

 
 1. Quines són les èpoques i les zones de major risc d'incendi forestal?
 2. Com influeixen les condicions meteorològiques a l'hora de crear-se un incendi?
 3. Què passa després d’un incendi al bosc?
 4. Pensa tres vies d’actuació que cal seguir després d’un incendi.