Pàgina principal
 

Breu descripció de la unitat

L'objectiu d'aquesta unitat didàctica és introduir els alumnes de 4t de primària en el coneixement dels elements que configuren el bosc mediterrani. Aquest és un dels continguts que es treballen dins el currículum de segon cicle de primària. La particularitat d’aquesta unitat didàctica és que utilitza i incorpora l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 
Hi ha un personatge que serveix de fil conductor i fa les propostes d'activitats als alumnes. Aquest personatge és la geneta Sacarina, la qual viu als boscos mediterranis. La Sacarina explica una història que serveix per introduir la unitat didàctica. A través d’aquest personatge, els nens i les nenes de primària s’apropen a les característiques del bosc mediterrani: el clima, la vegetació i la fauna. També els fa reflexionar sobre un dels perills més freqüents, el foc, i quina ha de ser l’actitud i l’ús que s'ha de fer del bosc. És un tema prou important per al qual no només cal educar i informar els alumnes, sinó també sensibilitzar tot l’entorn educatiu. El bon ús del bosc és un problema social i cal assumir-lo globalment des dels diferents àmbits.
 
 
Aspectes destacables del desenvolupament d'aquesta unitat didàctica
 
. La descoberta d’espais naturals pròxims a les seves realitats, extrapolant-ne les característiques a altres espais naturals dels seus entorns més immediats.
. La concreció d’uns objectius i continguts genèrics establerts en els llibres de text, adapatats a uns espais reals i pròxims.
. L’adquisició d’informació sobre uns determinats territoris geogràfics i naturals comportarà unes actituds de respecte i de valoració pel medi.
. La possibilitat de desenvolupar un treball de recerca on l’aplicació d’una metodologia innovadora i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació poden ajudar a crear coneixement.
 
 
Contingut de la unitat didàctica
 
Consisteix en la realització d'un seguit d'activitats que ajudaran a conèixer el bosc mediterrani. S’estudiarà el clima, la vegetació, la fauna, com cal cuidar i protegir el bosc del foc i quina ha de ser la presència humana al bosc.