edu365 ESO ciències socials

40º Nord-100º W, on sóc?

1 2 3 4

Les coordenades geogràfiques
Són línies imaginàries que es dibuixen sobre l'esfera terrestre i ens serveixen per a localitzar llocs. Permeten orientar-nos sobre la Terra.

avalua't practica pregunta imprimeix
edu365.cat - ESO - Ciències socials
Autora: Carme Vall