edu365 ESO ciències socials

40º Nord-100º W, on sóc?

1 2 3 4

La latitud i la longitud
La latitud és la distància, mesurada en graus, de qualsevol punt a l'Equador. La longitud és la distància, mesurada en graus, de qualsevol punt al meridià de Greenwich.

avalua't practica pregunta imprimeix
edu365.cat - ESO - Ciències socials
Autora: Carme Vall