ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

1. Avaluació inicial

Ĝ    inicial

2. Consulta de mapes

Ĝ    xarxesacti

Ĝ    identirius1             identirius9

Ĝ    identirius2             identirius10

Ĝ    identirius3             identirius11

Ĝ    identirius4             identirius12

Ĝ    identirius5             identirius13

Ĝ    identirius6             identirius14

Ĝ    identirius7             identirius15

Ĝ    identirius8             identirius16.

3. Inici en els diagrames de barres

Ĝ    cabalpregun

4. Elaboració de fitxes

Ĝ    fitxa

5. Elements de la conca fluvial

Ĝ    riuspregun

Ĝ    acti2

Ĝ    acti21                   acti24

Ĝ    acti22                   acti25

Ĝ    acti23                   acti26

Ĝ    avalua1

6. La pluja com a factor determinant del cabal

Ĝ    cabalpregun

7. Identificació de rius

Ĝ    xarxesacti

Ĝ    identirius1             identirius9

Ĝ    identirius2             identirius10

Ĝ    identirius3             identirius11

Ĝ    identirius4             identirius12

Ĝ    identirius5             identirius13

Ĝ    identirius6             identirius14

Ĝ    identirius7             identirius15

Ĝ    identirius8             identirius16

8. Extreure informació d’un text

Ĝ    riuspregun

Ĝ    fitxa

Ĝ    peregrius

9. Actitud favorable per a la conservació dels rius

Ĝ    contam2

Pàgina principal