Aquesta unitat didàctica pretén que els alumnes, mitjançant un conjunt d'activitats, puguin aprendre tota una sèrie de conceptes relacionats amb els rius en general i alhora ser capaços d'identificar en un mapa els rius de Catalunya. S'acaba amb un estudi superficial de les característiques de cada un d'ells (lloc de naixement, afluents més importants, etc.).

Bàsicament conté dues parts:

    1. Estudi conceptual sobre els elements de la conca fluvial. (rius i rius1)
    2. Identificació i reconeixement de les característiques principals dels rius de Catalunya. (riuscatalans)

Partint de cada una d'aquestes pàgines de referència s'obre un ventall d'activitats de manera que els nens i nenes vagin avançant a través d'un conjunt de pàgines d'introducció i estudi previ per acabar amb activitats d'avaluació.

Pàgina principal