Mapa del Web

Aquest esquema representa els apartats més significatius sense entrar en detalls ni especificar tots els enllaços existents entre les diferents pàgines, ja que el mapa seria massa extens i potser poc clar. Tots els apartats estan enllaçats amb les seves pàgines.

Com es veu, estan col·locades al mateix nivell les pàgines Rius, Rius 1 i Rius catalans.

A les dues primeres hi ha els enllaços corresponents als conceptes sobre la conca fluvial.

A Rius catalans s'enllacen totes les activitats relacionades amb la identificació, les xarxes i les característiques principals dels rius més importants de Catalunya.

Pàgina principal