Objectius

Continguts

Activitats

Procediments
 
 
Consultar mapes a fi d'extreure'n informació Consulta de mapes

riuscatalans

xarxes

identirius

Iniciar-se en l'ús dels diagrames de barres per quantificar el cabal del rius Iniciació en els diagrames de barres caballlobre
Elaborar fitxes a fi d'organitzar la documentació Iniciació a l'elaboració de fitxes fitxa
Identificar els rius de catalunya Els rius de Catalunya

xarxes

identirius0

locarius

Extreure informació d'un text Lectura de textos referents al tema

Totes en general, però especialment :

muga, fluvia, ter, tordera, besos, llobregat, cardener, anoia, foix, gaia, francoli, ebre, segre, npallar, nribago, garona

Fets i conceptes
 
 
Distingir els components d'una conca fluvial Elements d'una conca fluvial

cursalt, cursmitja, cursbaix

delta

naixement

afluent

acti0, acti1

Observar i relacionar el règim de pluges amb el cabal del rius La pluja com a factor important en el cabal d'un riu cabal
Relacionar la indústria i l'aprofitament de les aigües dels rius L'energia hidroelèctrica embassament
Actituds, valors i normes
   
Mostrar una actitud adequada per conservar un medi ambient net i estètic Accions personals per evitar la degradació de la natura

contam

contam1

     
    Pàgina principal