ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Aquesta unitat didàctica està pensada per a alumnes de segon curs de cicle mitjà i cicle superior.

Per dur-la a terme, els alumnes haurien de començar directament per l'apartat d'activitats d'aprenentatge.

Haurem d'insistir molt en la importància de la lectura prèvia abans de començar a clicar a qualsevol lloc per veure què passa. En un gran nombre d'activitats d'avaluació (no als formularis) s'ha tractat l'error de manera que l'alumnat pugui entendre per què s'equivoca i que les errades, tit i que no sempre, també els poden servir per aprendre.

Començant per una fitxa d'avaluació inicial hauran d'anar desenvolupant tota la unitat per, finalment, tornar a aquesta mateixa fitxa i comprovar allò que han après.

Entre aquest principi i final trobaran activitats de diversos tipus: interpretar textos, completar formularis, relacionar imatges i textos, interpretar gràfics de barres, donar opinions, etc.

Els formularis els hauran d'imprimir i serviran als professors d'indicadors del nivell d'aprenentatge adquirit per l'alumne/a. Serà el moment, en el cas que no siguin del tot satisfactoris, de fer entendre als alumnes la conveniència de tornar a refer les activitats.

Les respostes, sempre que siguin tancades, són d'autocorreció per tal que avancin amb la seguretat de fer-ho bé.

Temporalització

Com a suggeriment indiquem que la unitat es pot desenvolupar en dues o quatres sessions, segons el nivell dels alumnes:

 1. Dues sessions
  1. Rius i Rius1 amb totes les pàgines que s'hi relacionen
  2. Riuscatalans

 2. Quatre sessions
  1. Rius i les seves pàgines
  2. Rius1 i les seves pàgines
  3. Rius catalans fins a decideix
  4. locarius i les seves pàgines