En passar per sobre del nom, els rius apareixeran al mapa.

Si vols tenir informació de cada riu, clica al seu nom.

la Muga

el Fluvià

el Ter

la Tordera

el Besòs

el Llobregat

el Cardener

l'Anoia

el Foix

el Gaià

el Francolí

l'Ebre

el Segre

la Noguera Pallaresa

la Noguera Ribagorçana

la Garona

Activitats d'avaluació

Pàgina anterior