Els rius de Catalunya

endavant
Els rius de Catalunya

desemboquen a la mar Mediterrània, llevat de la Garona, que desemboca a l'oceà Atlàntic.

Els rius que neixen als Pirineus tenen un cabal més regular que aquells altres que neixen a les serralades litorals.

Actualment, s'està fent un gran esforç per eliminar-ne la contaminació.