Les estacions de l'any

Les estacions a l'hemisferi nord

El moviment de translació de la Terra al voltant del Sol es completa en un any (365 dies, 6 hores, 9 minuts i 9 segons). Al llarg d'aquest moviment, la il·luminació i l'escalfament de la Terra varia degut a la diferent altitud del Sol a l'horitzó. Aquesta variació origina les quatre estacions de l'any: l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor.practica avalua't imprimeix
1 2 3

Les estacions a l'hemisferi nord


Guió: Ramon Raventós - Realització d'interactius: Ramon Raventós