Importància de l'aigua

Les tres quartes parts de la superfície terrestre estan ocupades per aigua (mars i oceans).

Durant la història, l'ésser humà ha estat molt relacionat amb l'aigua.

L'aigua és una necessitat, un mitjà, una font d'energia i font de vida.

Tots els éssers vius depenen de l'aigua per viure.

Què és un riu? D'on procedeixen les seves aigües? quines parts té un riu?.

Si vols veure tot aixó fes clic sobre el dibuix

Un riu és més que les aigües

El riu el podem considerar el centre d'un espai què existeix gràcies a les seves aigües.

Si vols saber-ne més fes clic sobre el dibuix


Autora: Carme Vall
Aquesta mud forma part d'un projecte que l'autora desenvolupa gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm: 3363 (5/4/2001))