Instal·lació del motor de Java

Java™ és un llenguatge de programació que permet dur a terme aplicacions que poden funcionar en diversos tipus d'ordinadors, sistemes operatius i navegadors. Les aplicacions Java™ que es troben dins una pŕgina web s'anomenen applets (miniaplicacions).

Per utilitzar els applets cal instal·lar una versió actualitzada del motor de Java™.

 

Descarrega i executa(*): Java Runtime Environment

 

 

(*) Descarrega el J2SE Java Runtime Environment (JRE).