Atenció a l'usuari


Plugins

A continuació trobareu els enllaços necessaris per descarregar o actualitzar:

Però, què és un plug-in (connector)? Un plug-in és una petita aplicació que possibilita la visualització de continguts que el navegador per defecte no soporta, com ara pel·lícules, animacions o jocs.

Instal·lació de les versions més actuals de navegadors

Mozilla FireFox 1.5.0.3

Mozilla Firefox
Internet Explorer 6.0

Internet Explorer

Detecció i instal·lació dels plug-in

La taula següent informa dels plug-in actius al vostre navegador i permet instal·lar els que us calguin.

NOM dels PLUG-IN
Detecció
Informació i descàrrega

QuickTime

descarrega

Macromedia Web Players

Shockwave Player
descarrega
Flash Player
descarrega
Authorware Player
descarrega
Real Player
descarrega

Java

Java JRE
descarrega
Java Web Start
descarrega

El sistema ha de complir certs requisits depenent del plugin, per què aquests funcionin. Aquests requisits els podeu llegir a les pàgines de descàrrega (moltes d'elles en anglès).

Compte: a la majoria de pàgines de descàrrega hi ha més d'una versió del plug-in per descarregar, escolliu la que més s'adeqüi al vostre sistema i al vostre navegador.

Recordeu que, un cop instal·lat un plug-in, heu de tancar el navegador i tornar-lo a obrir perquè aquest s'actualitzi; algun d'ells, fins i tot, requereix reiniciar l'equip.